Nápověda k používání systému

Hlavní nabídka

Rozděluje a odkazuje na jednotlivé moduly:

Nová kampaň

Výběr šablony

Při založení nové kampaně je potřeba nejdříve vybrat šablonu, která bude v této kampani použita. Šablony můžete seřadit dle abecedního pořadí, nebo oblíbenosti. Po zobrazení náhledu zvolené šablony stiskněte tlačítko "pokračovat"

Hlavní údaje kampaně

V druhém kroku je potřeba vyplnit název kampaně, pod kterou bude zobrazena ve výpisu kampaní. Lze ji také opatřit tagy (stručnými výrazy vystihující obsah), sloužících pro usnadnění výběru. Nastavit můžete i formát emailů, dle kterého bude email zobrazen u příjemce (pozn. pokud zvolíte prostý text, nebudou dostupné žádné statistiky ke kampani). Pod záložkou další nastavení můžete změnit základní nastavení pro kampaň.

Vložit příjemce do kampaně

Vložit příjemce do kampaně můžete několika způsoby. Upravit je pak můžete v detailu kampaně. Pokud máte své kontakty spravované ve složkách, můžete je vložit buď všechny, nebo pouze z vybrané složky. Příjemce je možné kopírovat i z příjemců z jiné kampaně. Pokud nechcete vložit žádné příjemce ze seznamu kontaktů, můžete je importovat ze souboru, či zadat přímo do textu (viz. Přidat kontakty ze souboru, Přidat kontakty z textu).

Spuštění kampaně

V detailu kampaně máte možnost upravit a spustit připravenou kampaň (viz. detail kampaně).

 

Moje kampaně

Výběr kampaně

Sekce „moje kampaně“ slouží především pro přehled Vašich kampaní a sledování jejich vývoje. Jednotlivé kampaně zde můžete upravit, spravovat a také přejít do jejich detailů. Kampaně můžete filtrovat dle stavu, názvu i definovaných tagů.

Stav kampaní

Stav kampaní, včetně procentuální hodnoty jejího vývoje  a stavu, je zobrazen v bloku s náhledem kampaně.

 

Detail kampaně

Testovací email, náhled kampaně

Pomocí  ikon v záhlaví můžete přejít na další/předchozí kampaň, odeslat zkušební mail, zobrazit detail kampaně, nebo se vrátit na výpis kampaní.

Hlavní údaje

Zde můžete nejen upravit hlavní údaje kampaně, ale také upravit obsah zvolené šablony, kampaň spustit, pozastavit, nebo ukončit.
Důležité je i nastavení alternativního obsahu, který bude zobrazen příjemcům, kteří mají zakázané zobrazení html obsahu.

Příjemci

Pomocí tlačítka "vložit příjemce" vložíte další příjemce do kampaně. Výpis vás pak informuje o tom, komu už byl email odeslán a doručen, kterým příjemcům email z důvodu chyby nebyl odeslán, pro které příjemce se odeslaní emailu ještě připravuje (fronta).

Odkazy

Pomocí ikony "Přidat odkazy", vložíte do kampaně všechny odkazy, které budou v rámci dané kampaně sledovány. Pro správnou funkci musí být tyto odkazy odeslány v těle emailu (v upravené šabloně). Pro jejich vlastní vložení v upravované šabloně, použijte ikonu „Vložit odkaz" a vyberte si konkrétní odkaz „ze seznamu odkazů" (z této kampaně).
Do každé kampaně je potřeba vložit (do její patičky) odkaz pro možnost odhlášení se z kampaně ("Pokud si nepřejete dostávat další zprávy, klikněte prosím zde"). Celé znění odkazu, se vkládá přes tlačítko „vložit". Upozorňujeme, že pokud tento odkaz nevložíte, nepůjde kampaň odeslat!

Přílohy

K emailu můžete přiložit jakékoliv soubory, které budou příjemci odeslány jako přílohy u klasické emailové komunikace.

Soubory

Pod touto položkou naleznete soubory, které můžete v rámci kampaní použít k úpravě šablony a zobrazit je tak příjemcům. Počet souborů není nijak omezen, velikostně by však veškeré soubory neměly přesáhnout 10 MB.

Alternativní obsah

Jedná se o obsah, který je zobrazen uživatelům, kteří nemají povoleno zobrazení HTML obsahu v emailu. Proto by měl být vždy vyplněn.

Nastavení priority, kódování a znakové sady

Pod touto nenápadnou záložkou „Další volby“ (v dolní části stránky), můžete přepsat údaje „základního nastavení“ pro danou kampaň, nastavit prioritu emailu, která bude zobrazena příjemci na základě použitého emailového klienta.  Také zde můžete nastavit kódování obsahu a znakové sady, které následně ovlivní zobrazení textu v různých klientech příjemců. Toto nastavení je určeno pro pokročilé uživatele, doporučujeme je ponechat na hodnotě „výchozí“.

Spuštění kampaně

Chcete-li začít rozesílat svou kampaň, je potřeba ji nejdříve spustit stisknutím zeleného tlačítka „Spustit  kampaň“. Také můžete předem nastavit datum, od kterého se má kampaň začít odesílat a připravit tak sérii na sebe navazujících reklamních sdělení.

Pozastavení kampaně

Pokud chcete provést nějaké změny v kampani, která je již spuštěna (upravit obsah, přidat příjemce, atd...), stiskněte tlačítko „Pozastavit kampaň“.

Ukončení kampaně

Kampaň se automaticky ukončí poté, co bude všem příjemcům odesláno Vaše sdělení. Pokud z nějakého důvodu chcete kampaň ukončit předčasně, stiskněte tlačítko „Ukončit kampaň“.

Restartování kampaně

Po ukončení kampaně, můžete pomocí restartu kampaň znovu připravit k odeslání. Při restartu však přijdete o veškeré statistické údaje o této kampani.

 

Odkazy

Statistická hodnota odkazu

Odkazy jsou definovány nejen za účelem poskytnutí příjemci emailu přístup k dalším informacím, ale také pro účely statistické. Pomocí takto nadefinovaných „globálních“ odkazů budete mít po ukončení kampaně k dispozici statistické údaje o tom, kolik uživatelů přes tento odkaz zhlédlo další obsah, tedy co konkrétně příjemce zaujalo.

Přidat a upravit odkazy

Odkazy jednoduše nadefinujete stisknutím tlačítka „přidat odkazy“ a následným vyplněním adresy odkazu a jeho názvu. Odkaz můžete upravit stisknutím ikony „upravit“ v seznamu definovaných odkazů.

 

Moje kontakty

Přidat kontakty z formuláře

Kontakty do aplikace můžete přidat několika způsoby. Chcete-li vložit kontakty jednotlivě, zvolte záložku "Vložit z formuláře". Aby byl kontakt platný, je potřeba do formuláře vyplnit alespoň email příjemce.

Přidat kontakty ze souboru

Pokud chcete přidat větší množství kontaktů, doporučujeme importu kontaktů ze souboru. Nejprve vyberte soubor (.xls, .xlsx, .css) a pomocí tlačítka "přidat sloupec" vyberte  sloupce a k nim příslušné údaje z rozevíracího seznamu.

Přidat kontakty z textu

Tato záložka slouží k přidání jednoho či několika kontaktů přímým vložením do textu. Pokud chcete přiřadit kontaktu i jméno, zapište jej na jeden řádek za emailovou adresu oddělenou čárkou. Kontakty jsou od sebe odděleny středníkem či odřádkováním.

Přidat kontakty do složky

Výběrem složky v dolní části záložky "přidat kontakty" máte možnost přiřadit kontakty do dříve vytvořené složky, kterou vyberete z rozevíracího seznamu. Kontakty, které již v seznamu uloženy máte přidáte do složky pomocí ikony "upravit" u příslušného kontaktu.

Moje složky

Složky jsou velmi užitečné, chcete-li své kontakty třídit do několika skupin. Novou složku přidáte po stisknutí tlačítka "Spravovat složky" a poté tlačítka "Přidat složku". Název složky můžete upravit pomocí ikony "upravit" u příslušné složky.

 

Šablony

Co je to šablona

Šablona určuje výsledný vzhled Vašeho sdělení. Jak ji nastavíte, tak se zobrazí příjemci kampaně. Jedná se vlastně o HTML kód, který je formátován pomocí CSS a je vložen do emailu.

Vytvoření nové šablony

Tvorbu nové šablony zahájíte stisknutím tlačítka "Přidat šablonu". Šablonu je poté potřeba opatřit názvem a případně opatřit tagy - výrazy vystihující její obsah pro usnadnění výběru. Pomocí textového editoru definujete její konkrétní obsah. Pokud máte zkušenosti s HTML a CSS (kaskádové styly), můžete je využít pro dosažení lepšího efektu. Textový editor v této aplikaci obsahuje většinu funkcí, na které jste zvyklí z textových editorů typu MS Word. Jeho používání je velmi podobné.

 

Základní nastavení

Odesílatel

Toto jediné pole musí být vyplněno.  Emailová adresa se bude příjemcům zobrazovat jako adresa odesílatele emailu. Vedlejší pole "jméno" můžete vyplnit jménem, které se bude příjemcům emailu Vaší kampaně zobrazovat jako jméno odesílatele.

Odpověď

Pole "Odpověď "vyplňte pouze tehdy, je-li vyžadováno, aby případné odpovědi na Vaše sdělení byly přesměrovány na jinou emailovou adresu. Ve vedlejším poli "Jméno" by mělo být vyplněno jméno příjemce odpovědního emailu.

Doručenka

Po vyplnění tohoto pole, bude od příjemce Vašeho sdělení vyžadováno potvrzení o přečtení (příjemce může ignorovat). Vyplňte zde emailovou schránku, do které bude toto potvrzení odesíláno.

Dokončeno

Po vyplnění tohoto pole budete informováni o ukončení rozesílání kampaně. Můžete uvést i více emailových schránek, vzájemně oddělených čárkou.

 

Můj účet

Můj účet

Najdete zde veškeré údaje o Vašem účtu, včetně statistiky již odeslaných i čekajících emailů a data nejbližší expirace účtu. Zde také můžete změnit typ účtu,  uživatelské jméno, případně zakoupit prodloužení účtu. Najdete zde i odhlášení z aplikace.

Moje objednávky

Zde naleznete informace o objednávkách k Vašemu účtu. Jsou zde zobrazeny veškeré informace, týkající se Vaší objednávky i příslušného balíčku služeb.

Změna údajů

Pomocí této záložky můžete změnit veškeré osobní údaje i údaje o Vaší společnosti. Ve spodní části je také potvrzení o tom, že souhlasíte s podmínkami používání aplikace.

Změna hesla

Zde si můžete změnit své heslo pro přístup do aplikace. Heslo musí obsahovat minimálně 5 znaků a musí být ověřeno kontrolou správnosti.

Nahoru