Kontakty

Kreditní účet

Pokud používáte kreditní účet, nejste počtem kontaktů nijak omezeni. Můžete kontakty libovolně přidávat a upravovat.

Fixní účet

Jste omezeni aktuálním tarifem podle ceníku, který využíváte. Pokud tedy máte aktivní tarif pro max. počet 2000 kontaktů, do svého účtu můžete vložit pouze 2000 kontaktů. V případě, že přejdete na tarif vyšší, můžete okamžite začít přidávat další kontakty. Opačně, pokud přejdete na nižší tarif nebo Vám expiruje současný tarif(tzv. neaktivní účet), a máte počet kontaktů vyšší než je nový tarif, již nemůžete přidávat nové. V takovém případě, abyste mohli přidat nové kontakty, je potřeba snížit jejich počet pod max. úroveň tarifu nebo přejít opět na tarif vyšší nebo kreditní.
Pokud tedy nastane případ, že máte více kontaktů, než dovoluje Váš tarif, do nové kampaně půjde vložit pouze omezený počet kontaktů dle aktuálního tarifu. Stejně tak aktuálně rozesílana kampaň bude rozeslána pouze na omezený počet příjemců dle aktuálního tarifu.

Složky kontaktů

Počet složek, do kterých můžete rozdělovat své kontakty, je omezen na 40. Pro běžnou orientaci mezi kontakty by mělo stačit pouze pár složek. Složky nejsou určeny jako detailní rozdělovač kontaktů, např. podle regionů apod. K tomu slouží filtry.

Filtry kontaktů

Ve svém účtu si můžete definovat až 20 různých filtrů pro rozdělení svých kontaktů. Každý jednotlivý filtr může obsahovat neomezené množství hodnot. Můžete si tak své kontakty rozdělit např. podle států, krajů, okresů, oblasti činnosti, funkce ve společnosti, ...a jiné.

Kampaně, šablony a odkazy

Počet kampaní, šablon ani měřitelných odkazů není omezen u žádného typu účtu.

 

Nahoru