Obchodní podmínky užití aplikace emailing-jednoduse.cz

Aplikace "Emailing jednoduše" (dále jen aplikace) je marketingový nástroj pro návrh, správu a odesílání marketingových kampaní či obchodních sdělení  prostřednictvím emailových zpráv, tedy legitimním aktivitám, které neodporují platné legislativě. Cílem těchto podmínek je především zabránit zneužívání aplikace k rozesílání nevyžádané elektronické pošty (SPAM).

Úvodní ustanovení

 1. Poskytovatelem služby je společnost BZ Company Internacional s.r.o., IČ 278 34 085 se sídlem: Tovačovského 490/4, 779 00 Olomouc-Hodolany, společnost zapsána u Krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka č. 30867.
 2. Uživatelem aplikace je každá osoba, která v souladu s těmito obchodními podmínkami provedla úspěšnou registraci.
 3. Potvrzení o seznámení se se podmínkami užití a úplný souhlas s nimi uživatel vyjadřuje v registračním formuláři zaškrtnutím políčka „souhlasím se smluvními podmínkami používaní aplikace a nebudu rozesílat nevyžádanou poštu".

Práva a povinnosti

 1. Poskytovatel se zavazuje, že nepoužije databázi klientů uživatele pro jiné účely než k realizaci rozesílky marketingové kampaně, obchodnímu sdělení (dále jen kampaní) vyžádané uživatelem. Rovněž se zavazuje, že nesmí předat tyto databáze třetí osobě nebo využít pro své vlastní obchodní účely.
 2. Uživatel nesmí aplikaci zneužívat k nelegálním aktivitám. Uživatel se zejména zavazuje, že kampaně budou rozesílány v souladu se zákonem č. 480/2004Sb., v platném a účinném znění.
 3. Uživatel potvrzuje, že všichni adresáti, kterým jsou kampaně zasílány prostřednictvím této aplikace, se zasíláním elektronických kampaní souhlasili nebo se jedná o zákazníky uživatele, kteří nevyjádřili nesouhlas se zasíláním těchto kampaní. Rovněž potvrzuje, že tyto kampaně jsou zřetelně označeny jako obchodní sdělení v takových případech, kde to vyžaduje zákon.
 4. Uživatel se zavazuje, že nebude aplikaci využívat k činnostem, které nejsou v souladu s dobrými mravy. Je zakázáno šířit pornografické a rasisticky zaměřené materiály, nelegální software a software obsahující viry a jiné materiály porušující autorská práva.

Oprávnění poskytovatele omezit nebo nebo znemožnit přístup k aplikaci.

 1. Poskytoval má právo okamžitě omezit či zamezit přístup uživateli, jenž porušil podmínky použití aplikace.
 2. Poskytovatel je oprávněn dočasně a v nejnutnějším rozsahu omezit fungování aplikace, hrozí-li škoda uživateli, poskytovateli či třetí osobě zejména v důsledku nelegálních aktivit třetích osob.

Odpovědnost za škodu

 1. Poskytovatel aplikace nenese odpovědnost za škodu způsobenou dočasným přerušením aplikace, ztrátou nebo poškozením uložených dat, pokud výše uvedené nezavinil, anebo tak učil ze zákonných důvodů nebo důvodu uvedených v těchto podmínkách. Pokud byly škody způsobeny třetími osobami, právo uživatele na náhradu škody vůči těmto subjektům není dotčeno.
 2. Poskytovatel odpovídá pouze za skutečnou škodu, nikoliv za ušlý zisk (§ 381 obchodního zákona).
 3. Uživatelé nesou plnou zodpovědnost za škodu způsobenou poskytovali způsobenou zneužitím jejich přístupových údajů.

Ochrana osobních údajů

 1. Obě strany se zavazují, že osobní údaje jim poskytnuté budou použity pouze pro účely realizace jejich vzájemných závazků. Bez souhlasu obou stran je zakázáno tyto poskytovat třetím stranám.
Nahoru