logo-podb
logo-svatek-podnikatelu
qrcode

ZACHRAŇME ČESKÉ PODNIKÁNÍ!  odkaz

Drobné podnikání je nedílnou součástí zdravé společnosti a zajišťuje ekonomickou vyváženost systému. Aktuálně je ohroženo a Podnikatelské odbory se nechtějí jen dívat. PODPOŘTE ZÁCHRANU ČESKÉHO PODNIKÁNÍ!

DAROVAT

darovat 300 Kc
darovat 500 Kc
darovat 1000 Kc
 

Daně v roce 2023

PODB informují. Letošek přináší v daňové oblasti řadu změn a novinek. Co se mění a ruší? Kdo je od plateb osvobozen? Jak je to s případnými pokutami? Vše přehledně ZDE.

Podporuje vláda drobné podnikání?

PODB tvrdí, že jen "drobně". Co očekáváme v roce 2023? Snížení sociálního pojištění na straně zaměstnavatelů alespoň o 2 procentní body, úpravu kontrolního hlášení, snížení byrokratické zátěže při správě daní a poplatků a řadu dalších věcí. Více ZDE.

Chystají se změny v DPH

Co navrhují PODB? Požadujeme, aby stát řešil své funkce a potřeby jinak, než přenesením povinností na podnikatele. Podpoříme změny ve prospěch živnostmíl§ a drobných podnikatelů.
1) Uvolnění podmínek pro ty, kdo se potřebují stát dobrovolným plátcem DPH.
2) Zrušení povinnosti podávat kontrolní hlášení pro subjekty s ročním obratem do 300 mil Kč.
3) Snížení DPH obecně, především snížení či odpuštění DPH pro malé podniky a živnostníky, třeba zpočátku ve vybraných lokalitách.
4) Zrušení institutu ručení za nespolehlivého plátce.
5) Zavedení odvodů DPH z inkasovaných plateb, nikoli z přijatých faktur.

Podnikání je jediným zdrojem peněz pro stát. Teprve v důsledku podnikatelské aktivity vznikají pracovní místa, a druhotně pak mohou i zaměstnanci privátních firem platit daně. Ovšem i to teprve tehdy, až podnikatelé vytvoří finanční výkon, z kterého své zaměstnance mohou zaplatit.

Memorandum PODB

Investiční pobídky systémově ničí české podnikání!

PODB podporují zrušení investičních povídek. Důvody najdete ZDE. Namísto podpory rozvoje malého a středního českého podnikání vytvářejí nerovné podmínky. Investiční pobídky nejsou hnacím motorem podnikání, ale skrytou podporou pro velké (zahraniční) firmy na úkor těch malých. A to je podle PODB jednoznačně špatně!

Datové schránky

PODB hledají cestu, jak zrušit novou povinnost. Do právního řádu se dostala nová podmínka: kdo chce podnikat, musí mít počítač, tablet, či smartphone a být připojen k internetu. Apelovali jsme na vládu, vyjednávali jsme. Vládní politici se na nás ale vykašlali. Proč politici nechtěli tento instrument ponechat dobrovolně? Nevíme. Nelíbí se nám to a budeme proti této povinnosti dále vystupovat. Datové schránky by měly zůstat dobrovolné.

Víte, že senioři podnikají častěji než ostatní věkové kategorie?

PODB přečetly za vás. Senioři tvoří významný segment na pracovním trhu. Vyplývá to z analýzy ČSÚ. V některých oblastech pak platí, že lidé nad 60 let jsou pro tato odvětví nepostradatelní. Více ZDE.

footer_logo www.podb.cz
facebook

Protože nejsme podnikatelským subjektem, nejedná se o obchodní sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb. Neradi bychom Vás však obtěžovali, a tak nechcete-li od nás dostávat poštu, odhlaste prosím její odběr Pokud si nepřejete dostávat další zprávy, klikněte prosím zde, budeme Vaše přání respektovat.