logo-podb
logo-svatek-podnikatelu
qrcode

ZACHRAŇME ČESKÉ PODNIKÁNÍ!  odkaz

Drobné podnikání je nedílnou součástí zdravé společnosti a zajišťuje ekonomickou vyváženost systému. Aktuálně je ohroženo a Podnikatelské odbory se nechtějí jen dívat. PODPOŘTE ZÁCHRANU ČESKÉHO PODNIKÁNÍ!

DAROVAT

darovat 300 Kc
darovat 500 Kc
darovat 1000 Kc
 
Zpráva týdne

Nesmyslné razie a kontroly - jak se bránit

Prý se nedodržují protiepidemická opatření. Ve velkofabrikách? V autobuse a ve vlaku? V hypermarketech, nebo v kancelářích? Žádná relevantní data nebyla zveřejněna, ale vláda ví, že nejhorší je to v restauracích. CHYSTAJÍ SE MANÉVRY – vláda na ně hodlá vyslat kavalérii inspektorů, které bude hlídat batalion policistů. Závodní vývařovny, kde se scházejí tisíce lidí, se kontrolovat nebudou. Úředníci, kteří spolu sedí v kancelářích, mají protiepidemické úlevy...
Podnikatelské odbory, Zdravé fórum a právníci sdružení v Pro Libertate připravily návod pro provozovatele restaurací, jejich zaměstnance a zákazníky – JAK SE BRÁNIT. Připojujeme se i k trestnímu oznámení, které by mělo vést ke ZRUŠENÍ NESMYSLNÝCH OMEZENÍ. Připravena je i PRÁVNÍ POMOC pro postižené podnikatele.

Realita a chiméry o pomoci živnostníkům a podnikatelům

Vláda na počátku koronakrize slíbila bilion korun na pomoc živnostníkům a podnikatelům. Na přímou pomoc byl ale vyplacen jen zlomek této částky. Přestože např. pravidla EU umožňovala malým firmám (do 10 zaměstnanců) kompenzovat až 90% ztrát, vláda ČR šla jinou cestou. Živnotníkům a malým podnikatelům vyplácela almužnu, větším - při troše štěstí -  kompenzace max. do výše 60%. Ztráty hradili podnikatelé z vlastních rezerv, půjčkami a mnozí se zadlužili u svých dodavatelů. Ministři navíc šířili řadu nepravdivých informací o tom, jak podnikatelé zneužívají různé programy. Poslední zveřejněná data ukazují přesný opak.
- KOMPENZAČNÍ BONUS (živnostníci a drobní podnikatelé): 2 700 000 žádostí, vyplaceno 44 miliard, 0,1% zamítnuto
- Covid nepokryté náklady:  8 200 žádostí, vyplaceno 7 miliard, 0,6% zamítnuto
- Covid 21: 14 600 žádostí, vyplaceno 6,6 miliardy, 0,8% zamítnuto
- cca 10% podnikatelů sítem vládní pomoci zcela propadlo

Energetická krize, pár otázek bez odpovědí

Ceny za energie na podzim skokově vyletěly, významný dodavatel energií zkrachoval a mnozí podnikatelé čelí nejistotě. Energetický regulační úřad, buď zaspal, nebo je zcela bezzubý. Končící MINISTŘI SE DOHADUJÍ a není jasné, který rezort by mohl pomoci. Nové ministry nikdo nezná a tudíž se neví nic o jejich případném plánu, ani o tom, kdy by bylo možné ho realizovat. Jen pro pořádek, je to cca 900 000 odběrných míst - tedy konkrétní lidé a konkrétní firmy a místo konkrétních návrhů jen roste počet otázek...
- Jak se do situace promítne POKLES CEN, který byl zaznamenán na komoditních burzách v minulém týdnu?
- Jaký bude osud majitelů Bohemia Energy, kteří ze dne na den zrušili platné smlouvy, ohlásili krach a své klienty nechali ve štychu?
- Zapojí se více stát, nebo vše vyřeší soudy a neviditelná ruka trhu?
- K čemu je Energetický regulační úřad, který ročně na svůj provoz spolyká víc než 300 milionů a nemá žádnou pravomoc a dostatek kompetencí?


Příčinou vzniku Podnikatelských odborů není touha podnikatelů slučovat se. Původcem naší aktivity jsou politici vládní koalice, vysocí státní úředníci, odboroví předáci a různí aktivisté, kteří společně útočí na svobodu podnikání. Tomu se chceme postavit, protože chceme svobodně podnikat.

NAŠE VIZE

Malé venkovské prodejny a EET

V roce 2017 bylo zavedeno EET pro maloobchod. Během pár let, kdy ekonomika rostla, provoz ukončilo cca 2 000 malých obchůdků, zejména na venkově. Podnikatelské odbory na tento negativní dopad opakovaně upozorňovaly a NOVÁ DATA to jen potvrzují. V roce 2020, kdy bylo EET přerušeno (do roku 2023), provoz ukončilo „jen“ 57 malých prodejen, přestože se ekonomika ocitla v hluboké krizi. Dotační program na podporu provozu venkovských prodejen je slabou náplastí a jen dokazuje, že levá ruka státu netuší, co dělá ta pravá. Napravení škod bude trvat dlouho a začít je třeba okamžitým zrušením EET.

Dva různé pohledy na svět

Stát si zřizujeme proto, aby poskytoval funkční servis, nikoli aby přerozděloval „kamarádům“ peníze, které vytáhnul z kapes daňových poplatníků. DEBATA na CNN Prima News, aneb Podnikatelské odbory versus Českomoravská komora odborových svazů. Mimochodem je to jedno z nejsledovanějších videí na našem facebooku.

Správní poplatky za služby státu

V době předchozích kovidových vln byly podnikatelům odpuštěné některé správní poplatky. To se změnilo a proto některé z nich pro jistotu připomínáme.
Nejdražší správní poplatek: Žádost o vydání rozhodnutí o závazném posouzení - 10 000 korun.
Nejběžnější správní poplatek: Potvrzení o bezdlužnosti – 100 korun.
Absurdní správní poplatek: Žádost o prodloužení lhůty k podání daňového přiznání (nelze podat např. u DPH) - 300 korun. Nutno dodat že i po zaplacení tohoto poplatku může správce daně žádost zamítnout.
Správní poplatky jsou součástí zákona – více ZDE.

footer_logo www.podb.cz
facebook

Protože nejsme podnikatelským subjektem, nejedná se o obchodní sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb. Neradi bychom Vás však obtěžovali, a tak nechcete-li od nás dostávat poštu, odhlaste prosím její odběr Pokud si nepřejete dostávat další zprávy, klikněte prosím zde, budeme Vaše přání respektovat.